MúiMaire Nic an Rínteoir bunscoile is ea Máire Nic an Rí.  Ghnóthaigh sí céim B.Ed. ó Cholaiste Mhuire gan Smál, Tá céim M.A. sa Ghaeilge agus sa Bhéaloideas aici ó Ollscoil Maigh Nuad agus tá cáilíocht Ard Teastas Gaeilge ón Roinn Oideachais aici. Tá sí ar iasacht ó Scoil Chéile Chríost, Ráth Mór, Co.Chill Dara agus ag obair mar Oifigeach Oideachais Bunscoile leis an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG).D’oibrigh sí roimhe sin leis an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST) mar Chomhairleoir ar dtús agus ansin mar Cheannaire Foirne na Gaeilge (Bunscoil agus Iar-bhunscoil). Scríobhann Máire alt mhíosúil mar gheall ar áiseanna teagaisc na Gaeilge don iris InTouch.

Back to Top