An Teanga ó Bhéal - Spreagadh agus Cur Chun Cinn na Cainte 
Facilitator: Máire Nic an Rí

Is í an teanga ó bhéal an príomh - mheán cumarsáide atá ag páistí. Is eochair í d’fhorbairt na scileanna litearthachta eile. Tabharfar eolas sa cheardlann ar áiseanna teagaisc agus straitéisí a chuideoidh le cur chun cinn rathúil na teanga sa rang agus sa scoil i gcomhthéacs Churaclam Teanga na Bunscoile.

 

Back to Top